'Je auto wordt niet gejat, maar je data!', aldus Menno Menist

447 keer bekeken 0 comments

Wij spraken 35 partners over de toekomst van mobiliteit. Al deze partners spraken vanuit hun eigen mobiliteitsterrein. Deze gesprekken geven veel inzicht in de verwachte trends. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op deze trends. Meld je aan en geef je reactie! Via onderstaande button kan je een account maken om te kunnen mee praten als je dat nog niet hebt gedaan.

ACCOUNT AANMAKEN

Menno Menist is algemeen directeur van Panteia, een privaat kenniscentrum van voorheen Research voor Beleid, EIM, NEA, IDO, Stratus en IPM. Hij schetst enkele beelden en belangrijkste drivers voor ontwikkelingen in de toekomst.

Meer of minder mobiliteit in 2030-2050?

Dit is de grote vraag. Het lijkt dat de noodzaak tot reizen gaat afnemen, maar dat de behoefte en mogelijkheden juist gaan toenemen, o.a. door duurzaamheid.

Wisselwerking tussen goederen en personenvervoer.

De scheiding is nu hard, maar een belangrijke driver is efficiency en duurzaamheid. Teveel transportbewegingen bestaat nu nog uit luchtverplaatsing in plaats van goederen of personen.

Safety en security

Alles wordt makkelijker, beter en sneller. Gemak dient de mens, en dat gaat boven privacy.

De overheid blijft een rol houden in het vergroten van de veiligheid en het uitbannen van risico's. Hier kun je tegelijkertijd de vraag stellen tegen welke prijs de overheid dat moet blijven doen en of dat betaalbaar is en blijft. Moeten we als samenleving risico-toleranter worden?

Stedelijk gebied innoveert hard

Drones en buizen zullen de stad bevoorraden. We willen daarbij wel de lusten en niet de lasten. Een stad die gokt op 100% electrisch vervoer kan straks bijvoorbeeld een enorme voorsprong hebben op andere steden.

Collectief vervoer in de toekomst

In hoogstedelijke gebieden zullen Mass transit systems ook in de toekomst blijven bestaan. Het succes van de metro is ongekend.

Slim, slim, slim?

Iedereen wil slim schoon en duurzame mobilieit. Het gaat niet alleen om slimme infra of slimme voertuigen, ook gaat het om slimme reizigers. En zijn deze naar de toekomst toe in staat om net zo slim te zijn als het aanbod?

Belangrijkste drivers voor ontwikkelingen in 2030-2050

  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Safety en security
  • Gemak
  • Betaalbaarheid

De mens zal de belangrijke schakel zijn in deze ontwikkelingen. Zijn er niet teveel keuzemogelijkheden? Overzien we het geheel nog wel? Wel ongemak levert dat op? Wie speelt daar op in?

Images

0  Comments