Co Verdaas: 'Ach kijk, toen stonden we nog in de file!'

520 keer bekeken 0 comments

Wij spraken 35 partners over de toekomst van mobiliteit. Al deze partners spraken vanuit hun eigen mobiliteitsterrein. Deze gesprekken geven veel inzicht in de verwachte trends. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op deze trends. Meld je aan en geef je reactie! Via onderstaande button kan je een account maken om te kunnen mee praten als je dat nog niet hebt gedaan.

ACCOUNT AANMAKEN

Co Verdaas is directeur van het Centre for Development Innovation (CDI) in Wageningen.

Gedrag en mogelijkheden als drivers

Ontwikkelingen in mobiliteit hangen af van mogelijkheden en gedrag. De behoefte blijft wellicht constant/licht stijgend. Over vijftig jaar zeggen we: ach kijk, toen stonden we nog in de file! Fysiek en mentaal zullen zich steeds meer los van elkaar ontwikkelen door technologie. Ons gedrag en mogelijkheden veranderen daardoor.

Arrangementen 

We zitten vast in arrangementen die op elkaar ingrijpen. Kijk eens naar hoe wij wonen, met een hypotheek van dertig jaar. Dat heeft een grote invloed op mobiliteit in de samenleving. Je gaat niet snel meer je boeltje oppakken, we zijn honkvast en je bent zelfs bereid tot veel en ver te reizen. En dat iedere dag. Waarom hebben we alleen koop en huur? Zouden we niet liever gebruik willen maken van woondiensten die inspelen op die behoefte en ontzorgd? Kijk ook eens naar het arrangement arbeidsmarkt, of de energiemarkt. De wetten en regels zijn gebaseerd op de bekende en vertrouwde arrangementen.

Tipping-points

Soms wordt er een tipping-point bereikt van iets dat al langer gaande is. Een verandering in het systeem van wetten en regels, olieprijzen of fiscaliteit kan deze onderstroom versterken. Op dat moment ontmoeten de maatschappelijke behoeftes en bottom-up initiatieven elkaar. En dan gaat het snel. Denk aan de ontwikkeling van het elektrisch vervoer. Waar een tijdje terug het nog een gadget was is het nu een bedrijfseconomisch model.

Omslagpunten naar voren halen

Gelderland heeft een goede schaal en maat voor proeftuinen. Zowel verplaatsingen regionaal, rond stedelijke netwerken als internationaal met de A15 corridor. Het infra-netwerk ligt er uitstekend bij. Gelderland is in staat op de troepen vooruit te lopen, mits je bereid bent maatschappelijke stromen en behoeftes te begrijpen en bottom-up ontwikkelingen mogelijk te maken. Dan krijg je de dynamiek waarnaar je op zoek bent. De zelfrijdende auto is een mooi voorbeeld om te omarmen, van te leren en door te trekken naar de toekomst.

Waar zet je op in?

Kies enkele onderwerpen waarvoor je een proeftuin kan zijn. Accepteer dat het niet altijd lukt.

Images

0  Comments