Het gaat om de meerwaarde van het gebruik volgens Paul Grefen

515 keer bekeken 0 comments

Wij spraken 35 partners over de toekomst van mobiliteit. Al deze partners spraken vanuit hun eigen mobiliteitsterrein. Deze gesprekken geven veel inzicht in de verwachte trends. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op deze trends. Meld je aan en geef je reactie! Via onderstaande button kan je een account maken om te kunnen mee praten als je dat nog niet hebt gedaan.

ACCOUNT AANMAKEN

Paul Grefen is hoogleraar information systems aan de TU Eindhoven.

Toegevoegde waarde

De sector mobiliteit denkt bij problemen snel aan oplossingen met assets zoals VRI's, extra rijstrook, DRIP's etc. Maar men moet leren om te denken in het toevoegen van waarde voor de verschillende stakeholders. Achter elk probleem zijn groepen te onderscheiden met een ander belang of andere wens. Door per groep een business model te bouwen samen met de verschillende stakeholders komen er oplossingen op tafel waarbij dynamische netwerken (van bedrijven) waarde toevoegen.

Beleving

Dit service-dominant business concept is afkomstig uit de marketing en gaat uit van de beleving van mensen. Welke beleving willen ze en hoe kun je een netwerk op gang brengen dat deze beleving mogelijk maakt. Dit concept past bij de huidige ontwikkelingen want er is een enorme druk op efficiency en tegelijk worden zaken steeds minder voorspelbaar. Dat betekent dat dynamisch plannen en programmeren belangrijk worden. Assets zijn weinig flexibel, service echter kun je snel en gemakkelijk updaten. Men verwacht dat ook van je, een service hoort zich te  ontwikkelen en te verbeteren. Dus dat past bij de snelheid waarmee wensen van klanten zich ontwikkelen. In het mobiliteitsbeleid moet je wel strategische en tactische overwegingen apart beschouwen en afwegen. Wat op korte termijn goed kan zijn moet je misschien op langere termijn niet willen.  Door niet in assets te denken kunnen oplossingen ook meer maatwerk worden. Het zijn bovendien geïntegreerde oplossingen, voor de gebruiker lijkt er één aanbieder te zijn, het netwerk is onzichtbaar en lijkt daardoor simpel en aantrekkelijk. In geïntegreerde oplossingen kan er ook plek zijn voor een deel van een service dat iets minder is. Als je betaalt voor een reis met de NS dan wil je dat die reis perfect verloopt. Betaal je voor een mobiliteitsconcept met deelauto, NS, Arriva en fiets, dan kan mogelijk één onderdeel tijdelijk minder goed zijn.

OV

Een OV systeem met vaste bussen en lijnen past hier slecht in evenals bijvoorbeeld wegkantsystemen - dit is meestal sterk vanuit de assets opgezet. Het is niet dynamisch, biedt maar één service, ontwikkelt zich nauwelijks en biedt weinig ruimte voor maatwerk.  Een ontwikkeling is ook een toenemende customization.  De mobiliteitsbehoefte per persoon of per groep is verschillend. Daar worden door de markt steeds meer op maat gesneden oplossingen voor ontwikkeld. Voorbeeld is  Amazon die bijhoudt wat je bekijkt en vervolgens suggesties aanbiedt voor producten die bij je zouden passen. Dit zal zich ook in de mobilteitswereld verder ontwikkelen.

Een discussiepunt is dat als steeds meer van deze services door bedrijven worden overgenomen, in hoeverre dat de veiligheid en privacy in gevaar brengt. Kan en moet  de overheid de veiligheid blijven garanderen?  Moet de overheid zich bezig houden met privacy in de mobiliteitswereld?

Tot slot: er wordt te weinig nagedacht over alternatieven vanuit andere invalshoeken rond een  probleem. Als voorbeeld noemt Grefen de zelfrijdende auto: " Ik rijd al 25 jaar in een zelfrijdende auto door de stad. Dat heet een taxi." Bij innovatie rond mobiliteit is er vaak veel aandacht voor technische innovatie met een hoog asset-gehalte (een hoge 'aanraakfactor') - met niet altijd even veel aandacht voor de vraag in welke behoeften van welke doelgroepen hiermee concreet wordt voorzien.

 

Voorbeeld 1

In Amsterdam Zuidoost is het erg druk met bezoekers van voetbalwedstrijd, bioscoop en woonmall. Bied de wedstrijdbezoekers een gratis gereserveerde plek aan in een garage. Ze moeten dan wel een bepaalde tijd van tevoren aanwezig zijn. Voor de beheerder van de parkeergarage betekent dat een mooi gespreide en zekere bezetting. Voor de winkeliers en horeca rond de Arena betekent dat bijvoorbeeld anderhalf uur winkelend en etend publiek. Zij kunnen daarom bijdragen aan de kosten van deze parkeerplekken. Voor de bezoekers is er minder stress en het verkeer piekt minder.

Geen nieuwe assets nodig (wel bestaande zoals parkeergarages) maar vooral waarde toevoegen voor de doelgroep door zekerheid en lage kosten te bieden.

 

Voorbeeld 2

Je koopt geen pick-up meer of cd-speler, maar hebt een abonnement op een aanbieder van streaming music. Achter die aanbieder zit een netwerk van bedrijven, maar jij bent alleen geïnteresseerd in de service die je af kunt nemen: het luisteren naar muziek, beoordelen, delen, etc. En je verwacht dat de aanbieder steeds weer nieuwe waarde (belevingsmogelijkheden) toevoegt.

Images

0  Comments