Opkomst andere brandstoffen

March 15, 2016
673 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

De ontwikkeling van de opkomst van duurzame brandstoffen gaat over de verschuiving in het gebruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, kerosine) naar andere, schone en hernieuwbare brandstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektriciteit, waterstof, biogas.

Algemene beschrijving

De ontwikkeling van de opkomst van duurzame brandstoffen gaat over de verschuiving in het gebruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, kerosine) naar andere, schone en hernieuwbare brandstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektriciteit, waterstof, biogas.

Mobiliteitsbeeld 2015 (KiM):

Bij de daling van de CO2-uitstoot per gereden kilometer spelen, naast Europese CO2-normen voor personenauto’s en bestelauto’s, ook het Nederlandse fiscale beleid voor zuinige auto’s en de olieprijs een rol.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

Het aantal volledig elektrische personenauto's is afgelopen jaar met 37% gestegen ten opzichte van 2014. De teller staat nu op 9.368 stuks. Vooral de Tesla Model S, Nissan Leaf en Renault Zoë zijn geliefd, daarvan rijden de meeste exemplaren rond. Het aantal plug in hybrides is zelfs meer dan verdubbeld in een jaar tijd en groeide tot 78.163 stuks.

Quotes uit de interviews

 • Co Verdaas: ‘Soms wordt er een tipping point bereikt. …  Denk aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Tijdje terug nog een gadget, nu is het een bedrijfseconomisch model.’
 • Martijn Sargentini: ‘Milieu als driver: kleinstedelijke distributie via elektrisch aangedreven voertuigen hebben de toekomst. DHL en New York Pizza werken al op die manier.’
 • Menno Mennist: ‘Een stad die gokt op 100% elektrisch vervoer kan straks bijvoorbeeld een enorme voorsprong hebben op andere steden.’
 • Stefan Hulman: ‘Energietransitie maakt dat fossiel aangedreven bussen verdwijnen. Niet alleen omwille van milieu, leefbaarheid, maar ook door een nieuw businessmodel.’
 • Carlo van der Wijer: ‘opslag van energie zal het probleem zijn’

Toekomstverwachting

Deze trend zet zich door omdat……

 • er druk is bij overheden en andere partijen om de klimaatafspraken van Parijs (november 2015) na te komen. Extra inzet via SER-energieakkoord en Gelders Energieakkoord, in het uiterste geval is er bereidheid tot regulering.
 • er steeds beter te verdienen valt aan duurzaam vervoer
 • duurzame voertuigen steeds goedkoper worden om aan te schaffen en de actieradius van accu’s toeneemt
 • de laadinfrastructuur steeds verder wordt uitgebreid en zich door ontwikkelt (snelheid, capaciteit)

Onzekerheden:

 • Lage olieprijs
 • Restwaarde duurzame voertuigen (met name bij vracht)
 • Klimaatneutraliteit van de totale productieketens van duurzame brandstoffen (opwekking, afval, neveneffecten)

Images

0  Comments