Meer mobiliteitsdiensten

March 15, 2016
676 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

De ontwikkeling van mobiliteitsdiensten gaat over het aanbieden van vervoer van deur tot deur door de koppeling van fysieke vormen van vervoer door een centrale speler.

Algemene beschrijving

De ontwikkeling van mobiliteitsdiensten gaat over het aanbieden van vervoer van deur tot deur door de koppeling van fysieke vormen van vervoer door een centrale speler.

De mobiliteitsdiensten spelen in op de behoefte van reizigers en bedrijven om snel, flexibel en gemakkelijk vervoer te krijgen.

Er zijn nog weinig gegevens of metingen over de omvang van mobiliteitsdiensten. Wel over deelauto’s.

Quotes uit de interviews

 • Luca Bertollini: ‘In het buitengebied liggen kansen voor nieuwe mobiliteitsproducten zoals door een gemeenschap zelf georganiseerd vervoer’
 • Bart Schmeink: ‘Een product zal eerder een service zijn dan een asset’
 • Paul Grefen: ‘het gaat om de meerwaarde van het gebruik van dingen en niet om de dingen zelf. Assets zijn weinig flexibel, service echter kun je snel en gemakkelijk updaten. Door niet in assets te denken kunnen oplossingen meer maatwerk worden’
 • Stefan Hulman: ‘iemands agenda is vertrekpunt voor hoe het vervoer wordt georganiseerd’.
 • Quirijn Theunissen: ‘toenemende downsizing auto’s met lagere omzetten tot gevolg dwingt autofabrikanten tot het aanbieden van een totale mobiliteitsoplossing’. Voorbeeld: Mercedes met car to go en PON met belang in Greenwheels en Gazelle.
 • Marieke Martens: ‘Nieuwe diensten spelen in op vereenvoudigen van keuzes waarschijnlijk zijn we bereid privacy op te geven voor gemak’
 • Ton Venhoeven: ‘Volkswagen onderzoekt transferia concepten'.

Toekomstverwachting

Deze trend zet zich door omdat……

de mogelijkheden steeds groter worden door:

 • Groei data reisgedrag
 • Groei data beschikbare vervoerscapaciteit/-mogelijkheden
 • gebruikers steeds meer wennen aan voorgestelde diensten, denk aan Amazon die op basis van eerder zoekgedrag producten aanbiedt.
 • de verschuiving in de verdienmodellen van autofabrikanten een belangrijke driver vormt, OV-bedrijven, leasemaatschappijen: van vervoermiddel naar extra diensten er omheen. Noodzakelijk door druk op efficiency en behouden marktaandeel.
 • een dienstverlener zelf geen vervoermiddel hoeft te bezitten om toch diensten aan te bieden: denk aan Uber, AirBnB die zelf niets bezitten.

Images

0  Comments