Meer diversiteit in voertuigen

March 15, 2016
861 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

De technologische ontwikkeling, maatschappelijke trends en de schaarse ruimte in steeds drukker wordende steden leiden tot de ontwikkeling van nieuwe typen voertuigen Fleetowners zullen een diversiteit aan voertuigen aanbieden.

Algemene beschrijving

De technologische ontwikkeling, maatschappelijke trends en de schaarse ruimte in steeds drukker wordende steden leiden tot de ontwikkeling van nieuwe typen voertuigen Fleetowners zullen een diversiteit aan voertuigen aanbieden. Voor elke rit is maatwerk beschikbaar.

Tot nu toe is dit alleen voor de early adopter. Bij de grote massa groeit het vertrouwen in nieuwe voertuigen en concepten langzaam.

Maar er zijn al: zelfrijdende voertuigen op laag niveau, (e-)scooters, (e-)bikes, speedpedelecs, hooverboards, witkar, greenwheels, smartauto’s, stepjes, etc. 

Quotes uit interviews

  • Voorlopig lijkt de penetratiegraad van zelfrijdende voertuigen te laag om een groot effect op de mobiliteitsontwikkeling te hebben. (PBL)
  • De omgeving laat sommige modaliteiten niet toe. (Marieke Martens)
  • Bedenk dat klimaatverandering kan leiden tot nieuwe voertuigen. (Bart Stouten)
  • Fiets wordt volwaardig alternatief voor de auto tot 30 km. (RAI)
  • Een auto die niet tegen een boom botst zal miogelijk worden. (Bram Veenhuizen, lector voertuigmechanica HAN)

Toekomstverwachting

  • De privé auto’s zullen luxer worden en de bestuurder meer ondersteunen. Dit speelt in op de veiligheid waar steeds hogere eisen aan gesteld worden, maar ook op de funfactor. Dat zien we ook in andere ontwikkelingen zoals de hooverboard en de speedpedelec. Mensen vinden dergelijke voertuigen gewoon kicken. Ook de fiets zal naast de snelheid slimmer worden waardoor het zelf de route kan bepalen en steeds uitzend waar hij is en wat hij gaat doen naar andere weggebruikers. Ook zullen veilige fietsen ontwikkeld worden voor ouderen.
  • In de stad komt de nadruk te liggen op kleine lichtgewicht voertuigen en de fiets.
  • In het goederenvervoer zal het vervoer door de lucht met name buiten de stad toenemen op de slecht bereikbare plaatsen.

Images

0  Comments