Meer fietsgebruik

March 15, 2016
756 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

De ontwikkeling van meer gebruik van de fiets gaat over de toename van het gebruik van de fiets ten opzichte van nu (2016). Het gaat dan zowel om de traditionele fiets als om de elektrische fiets.

Algemene beschrijving

De ontwikkeling van meer gebruik van de fiets gaat over de toename van het gebruik van de fiets ten opzichte van nu (2016). Het gaat dan zowel om de traditionele fiets als om de elektrische fiets.

De toename van het gebruik uit zich in de aantallen fietsers, in de toename in het aantal afgelegde kilometers, maar bijvoorbeeld ook in het aantal fietsen dat mensen thuis hebben staan of kunnen huren/lenen.

Mobiliteitsbeeld 2015 (KiM): Sinds 2004 is het fietsgebruik (de optelsom van het aantal op gewone en e-fietsen afgelegde kilometers) toegenomen met 9 procent. (tot 2014, zie grafiek). Het is een combinatie van meer fietsers en grotere afstanden.

WLO 2015 (cahier mobiliteit, pagina 20): In 2013 werd al 12 procent van de fietskilometers met een elektrische fiets afgelegd.

Quotes uit de interviews

 • Bram Veenhuizen: ‘steden worden compleet verstopt door fietsers’
 • Co Verdaas: ‘kijk ook eens naar de elektrische fiets: eerst iets voor ouwe lullen en nu willen jongeren er ook mee gezien worden, want het is hip en happening.’
 • Hugo van der Steenhoven: ’’ kijk naar het succes van de OV-fiets’ en ‘de fiets past bij de fijnmazige structuur van de steden’
 • Martijn Sargentini: ‘ruimtegebrek in steden is een driver voor het gebruik van de fiets en het voordeel ten opzichte van autogebruik in die gebieden neemt toe’
 • Robert Coffeng: ‘Het fietsnetwerk zal grote kans krijgen zodra de status van de auto weg zal zakken’
 • Volkskrant 19 januari 2016: ‘Megasucces OV-fiets lokt navolgers’
 • RTL-Nieuws, 15 januari 2016: Treinreiziger pakt vaker dan ooit de OV-fiets

Toekomstverwachting

Deze trend zet zich door omdat……

 • fietsen past in fijnmazige steden
 • de kosten beperkt blijven ten opzichte van ander vervoer
 • de voordelen van auto ten opzichte van fiets vervagen (snelheid, flexibiliteit, actieradius)
 • gezondheid een driver voor fietsen is.
 • de actieradius enorm toeneemt door de opkomst van elektrische fietsen.
 • fietsen met steeds meer technische hulpmiddelen worden uitgerust voor vergroting van de veiligheid en reisgemak.
 • de OV-fiets steeds verder wordt doorontwikkeld in nieuwe deelconcepten op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.

WLO 2015, cahier Mobiliteit, pagina 45): Tenslotte is gekeken naar de bereikbaarheid van banen binnen acceptabele reistijd per langzaam vervoer. Deze neemt in beide scenario´s toe door een sterkere stedelijke concentratie (plus 12 procent richting 2050) en vooral door de rol van de elektrische fiets. Deze maakt het reizen per fiets sneller, waardoor er binnen dezelfde tijd meer banen kunnen worden bereikt (+ 30-38%).

Images

0  Comments