Gezondheid en milieu worden nog belangrijker

March 15, 2016
1292 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Gezondheid en milieu zijn onderwerpen de kwaliteit van leven beinvloeden. Schone lucht en voldoende beweging zijn voorbeelden van factoren die de levensverwachting verhogen.

Algemene beschrijving

Gezondheid en milieu zijn onderwerpen de kwaliteit van leven beinvloeden. Schone lucht en  voldoende beweging zijn voorbeelden van factoren die de levensverwachting verhogen.

De maatschappelijke kosten (milieueffecten) van het verkeer, daalden tussen 2004 en 2014 sterk, met 25 procent. Vooral de kosten van luchtvervuiling (NOx, PM10, SO2) daalden, in lijn met de dalende emissietrends.

De huidige levensverwachting van Nederlandse mannen is 79 jaar. Vrouwen worden gemiddeld 83 jaar. De levensverwachting steeg de laatste 10 jaar sterk, met meer dan 3 jaar in NL.

Quotes uit interviews

  • Hugo van der Steenhoven: Gezond eten, leven en fit ouder worden worden steeds belangrijker;
  • Menno Menist: Iedereen wil slimme, schone en duurzame mobiliteit;
  • Geert Kloppenburg: Stel doelen als Unilever: 50% meer omzet en 50% minder milieudruk;
  • Ewald Breunesse: Er is geen rechte weg naar duurzaam. De aanpak van CO2-emissies in de EU is wel een stok achter de deur.

Bronnen: Mobiliteitsbeeld 2015, WLO2015, RIVM; Een gezonder Nederland.

Toekomstverwachting

Deze trend zet zich door. De recente klimaatafspraken in Parijs hebben de ambitie verhoogd. Het kabinet houdt vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 % en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau.

Hoewel de levensverwachting blijft stijgen, neemt het aantal mensen met een ziekte toe. Deze stijging betekent echter niet dat de kwaliteit van leven evenredig daalt. De vraag is wel in hoeverre de mobiliteitsbehoefte hierdoor verandert.

Images

0  Comments