Last mile

March 15, 2016
855 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Last mile, c.q. first mile, is een term die wordt gebruikt in supply chain management en transport planning om de beweging van mensen en goederen te beschrijven van een transport hub naar een eindbestemming.

Algemene beschrijving

Last mile, c.q. first mile, is een term die wordt gebruikt in supply chain management en transport planning om de beweging van mensen en goederen te beschrijven van een transport hub naar een eindbestemming.

E-commerce heeft geleid tot een sterke groei van het last mile-transport met directe leveringen aan de woning of het kantoor. Het last mile-bezorgverkeer speelt zich veelal af in stedelijk gebied.

Quotes uit interviews

  • Luca Bertolini: Trends die een sterke rol gaan spelen zijn het internetwinkelen en mogelijk de lokalisering van voeding.
  • Quirijn Theunissen: De invulling van de last-mile wordt steeds duurzamer, zie de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie en electric light vehicles.
  • Hugo van der Steenhoven: De stad wordt overgenomen door de fietsers.
  • Johan Vissers: 3d printing en drones zijn complementair en geen substituut. Innovaties uitrollen gaat langzaam.

Bron: WLO 2015, Mobiliteitsbeeld 2015, Frankwatching.

Toekomstverwachting

Over het goederenvervoer zijn veel prognoses beschikbaar, over ontwikkelingen in de lastmile niet. In veel scenario’s neemt het goederenvervoer wel toe, echter met een flinke bandbreedte. De groei van het totaal aantal ritten in het wegvervoer varieert van 1 tot 27 procent in 2050. Deze verschillen worden veroorzaakt door de veronderstelde ontwikkelingen in de logistieke organisatie. Een aantal factoren leidt tot minder ritten en per vervoerde ton, zoals hogere beladingsgraden, efficiëntiewinst door de inzet van zwaardere voertuigen en een toename van het aandeel beladen voertuigen. Een verhoogde handlingfactor leidt juist tot meer ritten. Wat dit exact betekent voor de last-mile is niet met zekerheid te zeggen.

Images

0  Comments