Mass transit neemt toe

March 15, 2016
978 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Mass transit betreft een systeem van grootschalige openbaar vervoer in een bepaald stedelijk gebied, meestal bestaande uit bussen, metro's, treinen.

Algemene beschrijving

Mass transit betreft een systeem van grootschalige openbaar vervoer in een bepaald stedelijk gebied, meestal bestaande uit bussen, metro's, treinen.

Het aantal reizigerskilometers per trein nam toe van 14,5 miljard in 2004 tot 18,2 miljard in 2014, een toename van 25 procent. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 2,3 procent.

Het gebruik van bus, tram en metro nam toe van ongeveer 6,3 miljard reizigerskilometers in 2004 tot 7 miljard in 2011.

Quotes uit interviews

  • Karel Martens: Zo lang de auto mensen uitsluit, betekent dat ook een goed OV, minimaal een kwartiersdienst in de steden;
  • Carlo vd Weijer: Het OV trekt zich terug naar de steden.
  • Menno Menist: Het succes van de metro en de Randstadrail is ongekend.

Bronnen: Mobiliteitsbeeld 2015, WLO2015

Toekomstverwachting

De omvang van het treingebruik in 2020 ligt naar schatting van het KiM tussen de 19,9 en 21,2 miljard reizigerskilometers. Dit komt neer op een gemiddelde groei van 1,6 respectievelijk 2,7 procent per jaar vanaf 2011.

Het treingebruik neemt tot 2030 fors toe, met een kwart tot bijna een derde. Dit komt vooral door verbeteringen in het treinenaanbod.

Een strenger klimaatbeleid (Parijs) kan de vraag naar mass transit doen toenemen.

Images

0  Comments