Snelle technologische ontwikkelingen

March 15, 2016
1162 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

De techniek ontwikkelt zich snel en over het algemeen staan we positief tegenover de kansen die nieuwe technologie ons biedt.. Technologie is vaak een centrale drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen.

Algemene beschrijving

De techniek ontwikkelt zich snel en over het algemeen staan we positief tegenover de kansen die nieuwe technologie ons biedt. Technologie is vaak een centrale drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen. Om ontwikkelingen te kunnen duiden, is het perspectief van technologische convergentie essentieel. Het gaat daarbij om het convergeren van vier sleuteltechnologieen, namelijk nanotechnologie (N), biotechnologie (B), informatica (I) en cognitieve technologieen (C). Technologische ontwikkeling gaat over innovatie van producten en systemen.  Voorbeelden van innovaties zijn de synthetische biologie, de productie van biobrandstoffen en geneesmiddelen, nanogeneesmiddelen, robotica, intelligente omgevingen, brein-machine-interactie, moleculaire beeldvormingstechniek en stamceltherapie.

Quotes uit de interviews

  • “ De technologische ontwikkeling zal sneller gaan dan de mens. De mens bereikt een plafond als het gaat om technologische ontwikkeling (Marieke Martens)”
  • “Technologische ontwikkelingen groeien exponentieel. De mens daarentegen is een constante factor die iets meer dan een uur per dag mobiel wil zijn (Carlo van de Weijer)”

Bron: ‘Nieuwe technologieën, kortom, grijpen op nieuwe manieren aan op de mens. Wat doen technologieën met ons, vanuit al de relaties die we ermee ontwikkelen?”

Toekomstverwachting

De ontwikkeling van internet en technologie zet zich door met onder andere de opkomst van ‘Internet of Things’. Niet alleen steeds meer mensen, maar ook steeds meer ‘dingen’ zijn verbonden met internet, zoals sensoren in toegangspoorten, meetapparatuur, rookmelders, GPS, draadloze apparatuur (tablets, smartphones,‘smart watches’), surveillancecamera’s en zelfrijdende auto’s. Convergerende sleuteltechnologieën leiden tot toenemende technologische maakbaarheid. Dit is inclusief de mens en zijn hersenen, oftewel ‘living technologies’, zoals zelfrijdende auto’s, ‘chatbots’ of technologie waarmee gezichten of emoties herkend kunnen worden. Exponentiële technologie biedt ongekende mogelijkheden en dat allemaal tegen steeds lagere kosten, uiteindelijk richting gratis zoals Jeremy Rifkin beschrijft in zijn boek ‘The Zero Marginal Cost Society’. Dit zal een revolutie betekenen in het transport van mensen en goederen!

Images

0  Comments