Verstedelijking zet door

March 15, 2016
1152 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de 12 trends die wij uit de interviews hebben gehaald. Per trend wordt uitgelegd wat de trend inhoudt en wat de toekomstverwachting is. De impact zal per trend verschillen en sommige trends zijn meer zeker dan andere. Ook kunnen sommige trends elkaar gaan versterken en staan ze altijd in de context van de omgeving. Zo kunnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of woningmarkt van grote invloed zijn op de behoefte aan mobiliteit. Deze trends werken we uit in scenario’s om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Jongeren en migranten trekken naar de stad en ook steeds meer gezinnen, dat betekent dat de vergrijzing in de stad relatief gezien afneemt. Er zijn ook steeds meer eenpersoonshuishoudens waardoor het ruimtebeslag per inwoner groeit.

Algemene beschrijving

Jongeren en migranten trekken naar de stad en ook steeds meer gezinnen, dat betekent dat de vergrijzing in de stad relatief gezien afneemt. Er zijn ook steeds meer eenpersoonshuishoudens waardoor het ruimtebeslag per inwoner groeit.

De afgelopen jaren is de groei al tientallen procenten en wereldwijd zet dat door. In de regio Arnhem Nijmegen zal de groei tot 2025 zo’n 5% bedragen. Er zal een 24 uurs economie ontstaan zonder vaste spits. In de stad komt alles samen, de problemen en de kansen.

De mobiliteit in de stad neemt ook toe, niet alleen door de groei van de inwoners, maar ook doordat mensen in hun vrije tijd er steeds meer opuit trekken. Voor de regio eromheen betekent dit meer recreatieve mobiliteit en doordeweeks een rustig en groen buitengebied.

Quotes uit de interviews

  • ‘Niet verwonderlijk dat Arcadis is vertrokken uit Arnhem naar de Zuidas.’ (Ton Verhoeven)
  • De congestie in steden neemt toe, eromheen neemt ze af. (rapport Traffic quest)
  • ‘Fietser heeft de toekomst met de stad als driver.’ (Hugo van der Steenhoven directeur fietsersbond)
  • De problemen verschuiven van de grote verbindingen naar de toegankelijkheid van en binnen steden. Binnenstedelijke bestemmingen moeten centraal staan. (Luca Bertollini, hoogleraar planologie UVA)
  •  Door maatschappelijke en technologische trends kan de auto verdwijnen uit de stad. (Bart Schmeink, CEO Connexxion)
  • Wereldwijd vestigen zich elke seconde 2 mensen in een stad. In Europa leeft nu 75% en in 2020 80% van de mensen in de stad. (PWC)

Toekomstverwachting

Enerzijds betekent dit dat de binnenstedelijke bereikbaarheid steeds belangrijker wordt, anderzijds missen sommige steden kritische massa waardoor de verbindingen tussen steden erg belangrijk zijn voor de agglomeratiekracht.

Al deze mensen zijn ook consumenten. Het goederenvervoer naar en in de stad zal enorm toenemen. Dit last mile probleem in de stad zal de motor zijn voor innovatie richting buizentransport en drones.

Vervoer zal door deze mensenmassa die kwaliteit eist ook snel schoner en stiller worden.

De mobiliteit in de groeiende steden kan gestuurd worden door de ruimtelijke en economische instrumenten in te zetten.

Images

0  Comments