Toekomst Mobiliteit

Op basis van de trends hebben we vier scenario’s gebouwd van een mogelijke toekomst. Via een cross-impact analyse zijn de sterkste drivers en afhankelijke trends in beeld gebracht. Hieruit bleek dat alle trends en ontwikkelingen het meeste afhangen van de mate van verstedelijking en/of digitalisering. Deze zie je daarom terug op de assen van de scenario’s. Een trend als de last mile is een voorbeeld van een sterk afhankelijke trend. We hebben alle trends kunnen gebruiken in de opbouw van het scenario. Het zijn daarmee geen wensbeelden of ambities waar we naar toe werken. Wel kunnen deze scenario’s worden gebruikt om te zien in hoeverre het beleid en de investeringen toekomstproof zijn.

Cookie settings